100,400 € Le prix de l'action a baissé de -2,62 %   13/06/2024 17:35

Manifeste VINCI

Download het manifest
Als geïntegreerd concessie- en constructiebedrijf, ontwerpt, financiert, bouwt en exploiteert VINCI de infrastructuur en faciliteiten die het dagelijks leven en de mobiliteit helpen verbeteren.
Omdat onze projecten in het algemeen belang zijn, zijn wij bij VINCI van mening dat het onze plicht is om uit te reiken naar onze publieke en private partners en de dialoog met hen aan te gaan. We publiceren daarom een nieuw Manifest met commitments om die doelstelling te bereiken.

Together!
ontwerpen en bouwen!

Onze infrastructuur en faciliteiten dienen het publiek en het gemeenschappelijk belang. Daarom streven we ernaar om alle belanghebbenden in onze projecten zo vroeg mogelijk te betrekken, inclusief partners, klanten, leveranciers, verkozen ambtenaren, omwonenden en maatschappelijke organisaties.
Wij bevorderen zorg en overleg bij de uitvoer van onze projecten, om ervoor te zorgen dat onze partners nauw betrokken zijn.

Together!
voldoen aan ethische principes!

Ethisch handelen is de sleutel tot onze contracten en onze relatie met de klant. Onze bedrijven passen onze Ethische Gedragscode toe over de hele wereld.
Wij dragen zorg voor totale transparantie in onze eigen praktijk en in die van onze onderaannemers.

Together!
naar een snellere milieutransitie!

We ijveren voor een milieuvriendelijke verandering van het levenskader, de infrastructuren en de mobiliteit volgens drie pijlers: handelen voor het klimaat, het gebruik van grondstoffen optimaliseren via de circulaire economie en natuurlijke omgevingen beschermen.
Tegen 2050 willen we CO2-neutraal zijn. Daarom verbinden we ons ertoe onze directe uitstoot tegen 2030 met 40% te verminderen en oplossingen te ontwikkelen die de milieutransitie van onze klanten en onze bedrijfstakken versnellen.

Together!
deelnemen aan maatschappelijke projecten!

Onze bedrijfsactiviteit is geworteld in lokale diensten. We steunen daarom de betrokkenheid van onze medewerkers en bedrijven in het sponsoren van maatschappelijke projecten en de bestrijding van sociale uitsluiting.
Wij stellen ons ten doel de maatschappelijke betrokkenheid van onze medewerkers te ondersteunen, in het bijzonder via onze groepsstichtingen over de hele wereld.

Together!
streven naar 100% ongeval vrij!

Wij verwerpen het idee dat ongevallen op de werkplek onvermijdelijk zijn. Ons management heeft een verantwoordelijkheid om al het mogelijke te doen om de fysieke integriteit en de gezondheid van medewerkers op hun werkplek te garanderen.
Onze doelstelling is ongeval vrij te zijn.

Together!
gelijkheid en diversiteit bevorderen!

Onze cultuur is gebaseerd op het samenbrengen van mensen van verschillende achtergronden en expertise. We verwerpen alle vormen van discriminatie bij het inhuren van mensen, in arbeidsrelaties en in de loopbaan van onze medewerkers. We trainen onze managers in deze benadering en doordringen onze leveranciers en onderaannemers hiervan.
Wij richten ons op diversificatie van onze leidinggevenden; we betrekken meer vrouwen en mensen van verschillende afkomst.

Together!
duurzame loopbanen bevorderen!

We hebben een lange-termijn benadering in de relaties met onze medewerkers. We voelen ons verantwoordelijk om een evenwichtige carrière en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers te bevorderen.
Wij richten ons op opleiding en kansen binnen de arbeidsmobiliteit om zo duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Together!
delen in de voordelen van onze prestaties!

Onze medewerkers zijn samen de grootste aandeelhouder van VINCI. Wij streven ernaar om de voordelen van onze groei te delen met onze medewerkers over de hele wereld door middel van aandeelhouderschap voor werknemers en passende winstdelingsregelingen.
Wij zien erop toe dat iedere VINCI-medewerker, waar mogelijk, de kans krijgt om te delen in ons economisch succes.