Là một công tích hợp lĩnh vực nhượng quyền - xây dựng, VINCI thiết kế, đầu tư, xây dựng và vận hành các cơ sở hạ tầng và vật chất nhằm góp phần cải thiện đời sống và việc đi lại hàng ngày.
Vì những dự án mà chúng tôi thực hiện phục vụ lợi ích công cộng, nên VINCI coi việc tiếp cận với các đối tác công và tư để lắng nghe và đối thoại với họ là nhiệm vụ của mình và đưa ra bản Tuyên ngôn mới với những cam kết để thực hiện mục tiêu này.

Cùng nhau,
thiết kế và xây dựng!

Các cở sở hạ tầng và vật chất do chúng tôi tạo ra là để phục vụ cộng đồng và lợi ích chung. Do đó, chúng tôi cố gắng kêu gọi tất cả các bên liên quan – bao gồm: đối tác, khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ công chức, cư dân địa phương, cơ quan đoàn thể, v.v. cùng tham gia vào các dự án của mình càng sớm càng tốt.
Chúng tôi cam kết tăng cường tiếp cận và tham vấn trong việc thực hiện các dự án để liên kết chặt chẽ hơn với các đối tác của mình.

Cùng nhau,
tôn trọng các nguyên tắc đạo đức!

Đạo đức là trọng tâm của các hợp đồng và mối quan hệ của chúng tôi với khách hàng. Các công ty thành viên của chúng tôi áp dụng Bộ quy tắc Đạo đức và Ứng xử ở khắp nơi trên toàn thế giới.
Chúng tôi cam đảm bảo sự minh bạch tuyệt đối trong các hoạt động của mình và của các nhà thầu phụ.

Cùng nhau,
thúc đẩy tăng trưởng xanh!

Chúng tôi tham gia vào quá trình thảo luận hướng tới tương lai về phát triển thành phố và giao thông đô thị bền vững. Những đổi mới thiết kế sinh thái giúp chúng tôi cải thiện hiệu suất năng lượng và môi trường của các cơ sở hạ tầng.
Chúng tôi cam kết giảm 30% lượng phát thải nhà kính từ nay đến năm 2020, nhằm hỗ trợ khách hàng của mình trong công cuộc tìm kiếm nguồn năng lượng hiệu quả hơn và khuyến khích họ thực hiện cách tiếp cận có trách nhiệm với môi trường.

Cùng nhau,
tham gia vào các dự án xã hội!

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi diễn ra ở nhiều vùng lãnh thổ. Đó là lý do chúng tôi cam kết hỗ trợ các nhân viên và công ty thành viên của Tập đoàn tham gia vào việc tài trợ cho các dự án xã hội và chống lại sự loại trừ xã hội.
Chúng tôi cam kết hỗ trợ nhân viên thực hiện trách nhiệm công dân, đặc biệt là thông qua các quỹ tài trợ của Tập đoàn trên toàn thế giới.

Cùng nhau,
phấn đấu vì mục tiêu “không tai nạn”!

Chúng tôi bác bỏ ý kiến cho rằng tai nạn lao động là điều không thể tránh khỏi. Trách nhiệm của ban lãnh đạo là cố gắng hết sức có thể để đảm bảo sự an toàn tính mạng và sức khỏe cho tất cả mọi người có mặt trên công trường và tại những địa điểm làm việc khác.
Chúng tôi cam kết mục tiêu “không tai nạn”.

Cùng nhau,
thúc đẩy sự đa dạng và bình đẳng!

Văn hóa của chúng tôi được xây dựng dựa trên sự kết nối các cá nhân có nền tảng và kinh nghiệm khác nhau. Chúng tôi đấu tranh chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử về tuyển dụng, quan hệ lao động và trên con đường phát triển sự nghiệp của đội ngũ nhân viên của mình. Chúng tôi đào tạo các cấp quản lý về yêu cầu này và nhấn mạnh nó với các nhà cung cấp và thầu phụ của mình.
Chúng tôi cam kết đa dạng hóa đội ngũ quản lý của mình với sự tham gia của phụ nữ và mọi người thuộc các sắc tộc khác nhau.

Cùng nhau,
phát triển sự nghiệp bền vững!

Chúng tôi định hướng phát triển mối quan hệ lâu dài với nhân viên. Chúng tôi thực hiện sự linh hoạt một cách có trách nhiệm để thúc đẩy sự cân bằng giữa phát triển sự nghiệp và phát triển bản thân của nhân viên.
Chúng tôi cam kết tạo cơ hội đào tạo huấn luyện và luân chuyển công tác cho nhân viên của mình để phát triển việc làm bền vững.

Cùng nhau,
chia sẻ thành quả công việc!

Các nhân viên của chúng tôi cùng nhau đại diện cho khối cổ đông lớn nhất của VINCI. Chúng tôi muốn chia sẻ thành quả tăng trưởng với đội ngũ nhân viên của mình trên khắp thế giới, thông qua chính sách sở hữu cổ phiếu dành cho nhân viên và các chính sách chia sẻ lợi nhuận thích hợp.
Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi cam kết đảm bảo rằng tất cả nhân viên của Tập đoàn VINCI đều có cơ hội được chia sẻ thành quả kinh doanh của công ty.