İnşaat ve imtiyaz iş kollarında uluslararası bir aktör olan VINCI tüm insanların günlük hayatını ve ulaşımı iyileştirmeye katkıda bulunan altyapılar ve tesisler tasarlar, finanse eder, inşa eder ve işletir.
Hayata geçirdiği projeler kamu yararına olduğu için, VINCI faaliyetlerinin bir ön koşulu olarak halkın taleplerini dinlemeyi ve diyaloğu kamu ve özel sektör ortaklarıyla birlikte ele alıyor ve bu hedefi karşılayan taahhütlerini içeren yeni bir Manifesto yayınlıyor.

Hep birlikte,
tasarlayalım ve inşa edelim!

Altyapılarımızı ve tesislerimizi kamu yararına ve halkın hizmetine sunuyoruz. Bununla birlikte, projelerimizin mümkün olduğunca erken bir aşamasında ilgili tüm aktörleri de bir araya getirmek istiyoruz: iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler, seçilmiş temsilciler, yerel halk, dernekler, vb.
İş ortaklarımızın daha yüksek katılım sağlaması için projelerimizin yürütülmesinde dinleme ve diyaloğu teşvik edeceğimizi taahhüt ediyoruz.

Hep birlikte,
etik ilkeler ışığında!

Etik, imzaladığımız sözleşmelerin ve müşterilerimizle ilişkilerin merkezinde yer alır. Şirketlerimiz dünyanın her yerinde Etik kurallarımıza uygun olarak çalışır.
Hem kendi çalışmalarımızda, hem de alt yüklenicilerimizin uygulamalarında tam bir şeffaflık sergileyeceğimizi taahhüt ediyoruz.

Hep birlikte,
yeşil kalkınma!

Şehircilik ve sürdürülebilir ulaşım hakkında geleceğe d.nük çalışmalara ve fikir alışverişine katılıyoruz. Ekolojik tasarımdan kaynaklanan inovasyonlarımız, inşa ettiğimiz altyapıların çevre ve enerji performanslarının geliştirilmesini sağlıyor.
Sera gazı emisyonlarımızı 2020 yılına kadar %30 azaltacağımızı, daha verimli bir enerji arayışında müşterilerimize destek olacağımızı ve çevresel sorumluluk sahibi bir yaklaşım benimsemelerini teşvik edeceğimizi taahhüt ediyoruz.

Hep birlikte,
sivil katılım!

Faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz bölgelere bağlıyız. Bu nedenle, Grup şirketlerinin ve çalışanlarının dışlanmaya karşı mücadele ve sponsorluk faaliyetlerine katılımını destekliyoruz.
Çalışanlarımızın, özellikle de Grubun dünya genelinde kurduğu altyapı üzerinden sivil katılımını destekleyeceğimizi taahhüt ediyoruz.

Hep birlikte,
"sıfır kazaya" doğru!

İş kazalarını kader olarak değerlendirmeyi reddediyoruz. Yönetimimizin sorumluluğu, şantiyelerimizde ve işletmelerimizde herkesin sağlığını ve vücut bütünlüğünü garanti altına alan koşullar oluşturmaktır.
"Sıfır kaza" hedefine bağlı kalacağımızı taahhüt ediyoruz.

Hep birlikte,
fırsat eşitliği ve çeşitlilik!

Kültürümüz, kökenlerimizin ve deneyimlerimizin çeşitliliği üzerinde yükseliyor. İşe alımda, iş ilişkilerinde ve çalışanlarımızın kariyer gelişiminde her türlü ayrımcılıkla mücadele ediyoruz. Yöneticilerimizi bu gereklilik doğrultusunda eğitiyor ve bu gereklilikleri tedarikçilerimize ve alt yüklenicilerimize de iletiyoruz.
Yönetim kademelerimizde kadınlara ve her kökenden gelen çalışanlara daha geniş yer vereceğimizi taahhüt ediyoruz.

Hep birlikte,
sürdürülebilir kariyer yolları!

Çalışanlarımızla ilişkilerimizi uzun vadeli bir bakış açısıyla kuruyoruz. Çalışanlarımıza karşı, kişisel ve mesleki gelişimi dengeleyen sorumlu bir esneklik sergiliyoruz.
Sürdürülebilir istihdam yaklaşımıyla, tüm çalışanlarımıza eğitim ve hareketlilik fırsatları sunacağımızı taahhüt ediyoruz.

Hep birlikte,
performansımızın meyvelerini paylaşalım!

Çalışanlarımız hep birlikte VINCI'nin en önemli paydaşlarıdır. Çalışan hissedarlığı ve uygun kâr paylaşımı mekanizmaları sayesinde, tüm dünyadaki büyümemizin meyvelerini çalışanlarımızla paylaşmak istiyoruz.
VINCI çalışanlarının tamamının, mümkün olan her yerde ekonomik başarılarımızın paylaşımı için hazırlanan sistemden faydalanacağını taahhüt ediyoruz.