Grupa VINCI, światowy lider w zakresie budownictwa i posiadanych koncesji, projektuje, finansuje, buduje i obsługuje rynek infrastruktury oraz obiekty infrastruktury technicznej, przyczyniając się do poprawy codziennego życia i mobilności każdego z nas.
Ze względu na realizacje projektów o charakterze użyteczności publicznej, VINCI traktuje dialog z parnetrami publicznymi i prywatnymi jako podstawowy warunek swojej działalności i publikuje nowy Manifest, zawierający zobowiązania odpowiadające tej misji.

« Zobowiązuję się do mobilizowania wszystkich menedżerów VINCI do realizacji powyższych zobowiązań i priorytetowego ich traktowania w ramach lokalnego dialogu społecznego. Grupa zleci niezależnej instytucji przeprowadzanie kontroli w zakresie poszanowania i skuteczności niniejszego Manifestu. Efekty realizacji zawartych w nim zobowiązań będą regularnie publikowane i w pełni przejrzyste.»

Xavier Huillard, Prezes i Dyrektor Generalny