Als geïntegreerd concessie- en constructiebedrijf, ontwerpt, financiert, bouwt en exploiteert VINCI de infrastructuur en faciliteiten die het dagelijks leven en de mobiliteit helpen verbeteren.
Omdat onze projecten in het algemeen belang zijn, zijn wij bij VINCI van mening dat het onze plicht is om uit te reiken naar onze publieke en private partners en de dialoog met hen aan te gaan. We publiceren daarom een nieuw Manifest met commitments om die doelstelling te bereiken.

“Ik doe een beroep op alle VINCI-managers om deze commitments toe te passen en erop toe te zien dat deze worden ingebracht in de management-medewerker-dialoog op ieder niveau. De groep zal een extern onafhankelijke organisatie inbrengen om naleving van dit Manifest en de impact ervan te meten. Om volledige transparantie te garanderen, zal zij de resultaten met regelmaat publiceren.”

Xavier Huillard, voorzitter en CEO