VINCI, būdama pasaulinės reikšmės koncesijų ir statybų verslo atstove, projektuoja, finansuoja, stato ir eksploatuoja infrastruktūrą ir įrangą, kuri padeda gerinti žmonių kasdieninį gyvenimą ir judrumą.
Kadangi jos pasiekimai yra naudingi visuomenei, VINCI mano, kad įsiklausymas į jos viešųjų ir privačių partnerių nuomonę ir dialogas su jais yra būtina sąlyga, ir skelbia naują Manifestą, kurio įsipareigojimai atitinka šį tikslą.

Kartu,
suprojektuoti ir statyti!

Mūsų infrastruktūra ir mūsų įranga yra skirta visuomenei ir bendram labui. Be to, mes norime savo projektuose suvienyti visus susijusius asmenis: partnerius, klientus, tiekėjus, išrinktus pareigūnus, vietos gyventojus, susivienijimus ir t.t.
Mes įsipareigojame, vykdydami projektus, skatinti įsiklausyti ir konsultuotis, bei taip kuo labiau įtraukti mūsų partnerius.

Kartu,
laikytis etikos principų!

Etika yra mūsų sutarčių ir santykių su klientais esmė. Mūsų etikos chartiją mūsų įmonės taiko visame pasaulyje.
Mes įsipareigojame užtikrinti visišką mūsų ir mūsų subrangovų praktikos skaidrumą.

Kartu,
kad viskas žaliuotų!

Mes dalyvaujame perspektyvos refleksijoje apie tvarų miestą ir tvarų mobilumą. Mūsų ekologinio projektavimo naujovės leidžia pagerinti mūsų veiklos energetinį ir aplinkosauginį veiksmingumą.
Mes įsipareigojame iki 2020 metų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 30 %, padėti mūsų klientams ieškoti sprendimų, kaip pagerinti energijos vartojimo efektyvumą ir paskatinti jų ekologiškai atsakingą elgesį.

Kartu,
pilietiniam aktyvumui skatinti!

Mūsų veikla yra įsišaknijusi teritorijose. Būtent todėl mes palaikome Grupės darbuotojų ir įmonių įsipareigojimą remti mecenavimo veiksmus ir kovoti su atskirtimi.
Mes esame įsipareigoję remti mūsų darbuotojų pilietinį aktyvumą, ypač per Grupės fondus visame pasaulyje.

Kartu,
link „nulinio nelaimingų atsitikimų skaičiaus“!

neišvengiamais. Mūsų vadovybės atsakomybė yra sukurti sąlygas, užtikrinančias visų asmenų, esančių mūsų statybų aikštelėse ir mūsų objektuose, fizinį saugumą ir sveikatą.
Mes įsipareigojame siekti „nulinio nelaimingų atsitikimų skaičiaus“ tikslo.

Kartu,
už įvairovę ir lygias galimybes!

Mūsų kultūra remiasi mūsų kilmės šaknų ir patirties derinimu. Mes kovojame su visų formų diskriminacija įdarbinant, darbo santykiuose ir mūsų darbuotojų karjeros metu. Mes mokome mūsų vadovus, kaip laikytis šio reikalavimo, ir perduodame jį mūsų tiekėjams ir mūsų subrangovams.
Mes įsipareigojame feminizuoti mūsų personalą ir atverti duris įvairios kilmės žmonėms.

Kartu,
už tvarias karjeros galimybes!

Mes kuriame santykius su savo darbuotojais ilgalaikėje perspektyvoje. Mes praktikuojame atsakingą lankstumą, skatindami mūsų darbuotojų profesinį ir asmeninį tobulėjimą.
Vadovaudamiesi tvaraus užimtumo logika, mes įsipareigojame pasiūlyti visiems mūsų darbuotojams mokymosi ir mobilumo perspektyvas.

Kartu,
kad pasidalintume mūsų veiklos rezultatais!

Mūsų darbuotojų visuma yra didžiausias VINCI akcininkas. Per darbuotojus, turinčius įmonės akcijų, ir per mechanizmus, numatytus pelno padalinimui, mes norime pasidalinti mūsų augimo vaisiais su visais mūsų darbuotojais visame pasaulyje.
Kai tik įmanoma, mes įsipareigojame užtikrinti, kad 100 % VINCI darbuotojų galėtų pasinaudoti sistema, pagal kurią gautų naudos iš mūsų ekonominės sėkmės.