Toimilupiin ja rakennustoimintaan perustuvien erikoisalojen maailmanlaajuisena toimijana VINCI suunnittelee, rahoittaa, rakentaa ja operoi infrastruktuureja ja laitteita, jotka osaltaan parantavat kaikkien ihmisten päivittäistä elämää ja liikkuvuutta.
Koska VINCIN toteuttamat hankkeet ovat yleishyödyllisiä, pidämme kuuntelua ja vuoropuhelua julkisten ja yksityisten kumppaniemme kanssa toimintamme ehdottomana edellytyksenä ja julkaisemme uuden Ohjelmajulistuksen, jonka sitoumukset palvelevat tätä tarkoitusta.

Yhdessä,
suunnittelua ja rakentamista!

Infrastruktuurimme ja laitteemme ovat yleisön ja yhteisen edun palveluksessa. Siksi haluamme yhdistää projekteihimme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kaikki asiaan liittyvät toimijat: kumppanit, asiakkaat, tavaran- ja palveluntoimittajat, luottamushenkilöt, asukkaat, järjestöt jne.
Sitoudumme edistämään kuuntelua ja yhteistoimintaa projektiemme toteutuksessa, jotta voimme ottaa kumppanimme niihin entistä paremmin mukaan.

Yhdessä,
eettisiä periaatteita noudattaen!

Eettisyys on sopimustemme ja asiakassuhteidemme ytimessä. Yhtiömme noudattavat VINCIn eettisiä toimintaohjeita ja sääntöjä kaikkialla maailmassa.
Sitoudumme täydelliseen avoimuuteen omissa ja alihankkijoidemme käytänteissä.

Yhdessä,
ympäristömyönteiseen kasvuun!

Osallistumme kestävän kaupunkirakenteen ja kestävän liikkuvuuden tulevaisuuden pohdiskeluun. Ekologiseen suunnitteluun perustuvien innovaatioidemme avulla pystymme parantamaan infrastruktuuriemme energia- ja ympäristötehokkuutta.
Sitoudumme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjämme 30 % vuoteen 2020 mennessä, ohjaamaan asiakkaitamme kohti parempaa energiatehokkuutta ja kannustamaan heitä omaksumaan ympäristöä kunnioittavan toimintatavan.

Yhdessä,
kansalaistoimintaan!

Toimintamme kiinnittyy lujasti eri alueille. Siksi tuemme työntekijöidemme ja konsernin yritysten sitoutumista syrjäytymistä ehkäisevään ja hyväntekeväisyystoimintaan.
Sitoudumme tukemaan työntekijöittemme kansalaistoimintaa erityisesti konsernin säätiöiden välityksellä eri puolilla maailmaa.

Yhdessä,
tavoitteena ”nolla tapaturmaa”!

Kieltäydymme pitämästä työtapaturmia väistämättöminä. Johtomme vastuulla on luoda olosuhteet, jotka takaavat kaikkien ihmisten fyysisen vahingoittumattomuuden ja terveyden työkohteissamme ja laitoksissamme.
Sitoudumme tavoitteeseen ”nolla tapaturmaa”.

Yhdessä,
monimuotoisuuden ja yhdenvertaisen kohtelun puolesta!

Yrityskulttuurimme perustuu eri alkuperien ja kokemusten sekoittumiseen. Torjumme kaikenlaisen syrjinnän alkutekijöissään työpaikan ihmissuhteissa ja työntekijöidemme urakehityksessä. Koulutamme johtajamme noudattamaan tätä vaatimusta ja välitämme sen toimittajillemme ja alihankkijoillemme.
Sitoudumme lisäämään naisten osuutta esimiestehtävissä ja avaamaan entistä laajemmin mahdollisuuksia eri alkuperiä edustaville ihmisille.

Yhdessä,
kestävien urapolkujen puolesta!

Työntekijäsuhteemme ovat osa pitkän aikavälin näkymiä. Noudatamme vastuullista joustavuutta ja suosimme työntekijöidemme tasapainoista ammatillista ja henkilökohtaista kehitystä.
Sitoudumme tarjoamaan kaikille työntekijöillemme koulutus- ja liikkuvuusmahdollisuuksia kestävän työllistymisen periaatteiden toteutumiseksi.

Yhdessä,
jaamme tehokkuutemme tulokset!

Työntekijämme ovat kokonaisuutena VINCIn suurin osakkeenomistajaryhmä. Haluamme jakaa kasvumme hedelmät työntekijöidemme kanssa kaikkialla maailmassa henkilöstöosakkeiden ja mukautetun voitonjakomekanismien avulla.
Sitoudumme kaikkialla, missä tämä on mahdollista, siihen, että 100 % VINCIn palkansaajista hyötyvät järjestelystä, jolla taloudellinen menestyksemme jaetaan.