VINCI er en global aktør med aktiviteter relateret til koncessioner og byggeri, hvilket betyder, at koncernen udvikler, finansierer, bygger og driver infrastrukturer og anlæg, som bidrager til at forbedre alles hverdag og mobilitet.
Da disse anlæg er fælles goder, anser VINCI lydhørhed og dialog med sine offentlige og private partnere for at være et nødvendigt udgangspunkt for sin aktivitet og offentliggør et nyt Manifest med engagementer, som svarer til denne målsætning.

Sammen,
for at udtænke og bygge op!

Vores infrastrukturer og anlæg står til rådighed for offentligheden og de fælles goder. Derfor ønsker vi at knytte alle berørte aktører så tidligt som muligt til vores projekter: partnere, kunder, leverandører, folkevalgte, bebo ere, foreninger osv.
Vi forpligter os til at fremme lydhørhed og samarbejde omkring vores projekter for at inddrage vores partnere bedst muligt.

Sammen,
under overholdelse af de etiske principper!

Etikken er det centrale punkt i vores aftaler og kunderelationer. Vores virksomheder overholder vores Etiske kodeks overalt i verden.
Vi forpligter os til fuld gennemsigtighed angående vores egen og vores underleverandørers praksis.

Sammen,
for en grøn vækst!

Vi deltager i kommende refleksioner omkring den bæredygtige by og dens mobilitet. Vores innovationer, som bygger på miljøvenligt design, giver os mulighed for at forbedre vores infrastrukturers energimæssige og miljømæssige effektivitet.
Vi forpligter os til at reducere vores udslip af drivhusgasser med 30 % inden 2020 samt til at hjælpe vores kunder med at finde frem til en bedre energieffektivitet og opmuntre dem til at tillægge sig en øko-ansvarlig adfærd.

Sammen,
i borgerengagementet!

Vores aktivitet er forankret i de forskellige regioner. Derfor støtter koncernen medarbejdernes og virksomhedernes engagement i sponsorering og bekæmpelse af udelukkelse.
Vi forpligter os til at støtte vores medarbejderes engagement i samfundet, især gennem koncernens fonde i hele verden.

Sammen,
mod ”nul ulykker”!

Vi nægter at anse arbejdsulykker for at være et uundgåeligt onde. Vores ledelse er ansvarlig for at skabe forhold, som garanterer fysisk integritet og sundhed for alle de personer, der er til stede på vores byggepladser og anlæg.
Vi forpligter os til målsætningen ”nul ulykker”.

Sammen,
for mangfoldighed og lige muligheder!

Vores kultur er baseret på blandingen af forskellige oprindelser og erfaringer. Vi bekæmper enhver form for diskrimination ved ansættelse, i arbejdsforholdene og vores medarbejderes karriereudvikling. Vi uddanner vores ledere til at overholde dette krav og videreføre den til vores leverandører og underleverandører.
Vi forpligter os til at ansætte flere kvinder i ledende stillinger og være åbne for personer fra enhver etnisk herkomst.

Sammen,
for bæredygtige erhvervskarrierer!

Forholdet til vores medarbejderne indgår i et langsigtet perspektiv. Vi går ind for en ansvarlig fleksibilitet, som fremmer vores medarbejderes faglige udvikling og personlige balance.
Vi forpligter os til at foreslå alle vores medarbejdere mulighed for uddannelse og mobilitet inden for rammerne af en logik med varig arbejdsmarkedsrelevans.

Sammen,
for at dele resultaterne af vores præstationer!

Vores medarbejdere er tilsammen VINCI’s største aktionær. Vi ønsker at dele resultaterne af vores vækst med vores medarbejdere over alt i verden, takket være medarbejdernes deltagelse som aktionærer og relevante ordninger til overskudsdeling.
Vi forpligter os til, at 100 % af VINCI’s medarbejdere nyder gavn af en ordning med deling af vores økonomiske succes, overalt hvor dette er muligt.